Weekendavisen's logotype

Weekendavisen

News · Copenhagen, Denmark

Betingelser & bestemmelserMaterialelevering
Færdige materialer kan enten sendes via Ritzau Medienet, fremsendte materialelink eller via materiale@berlingskemedia.dk Billeder og manus til opsætning af annoncematerialer på print og online sendes på fremsendte materialelink eller via prod@berlingskemedia.dk

Overskridelse af annoncedeadline

Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være modtaget af Berlingske Media inden avisens fastsatte deadline. Ved overskridelse af deadline forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på kr. 500 pr. annonce. Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt annoncemateriale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placering

a Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

b Udskydelse

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder vi os sig ret til at udskyde en annonce til senere levering.

c Omslag

Det kreative materiale skal leveres til godkendelse hos Berlingske Media minimum tre hverdage før indrykningsdagen. Overholdes ovestående ikke, kan et omslag, helt eller delvist og uden varsel, standses af den ansvarshavende chefredaktion.

d Placering

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres på grund af enten et omslag eller opslag s. 2+3, og forudsat indrykningsordren ikke ændres, kompenseres der ikke for forskydningen af placeringen eller andre lignende placeringsgarantier.

e Folketingsvalg

Berlingske Media forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes, foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljøtillæg

Alle annonceindrykninger i vores dagblade vil blive pålagt et miljø tillæg på kr. 0,06/ pr. mm.

Opmåling/prisudregning - Rubrik

Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side.

Tekstlignende annoncer

Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, skal forsynes med ordet ANNONCE i minimum 12 punkt øverst i annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til godkendelse.


Branchestandarder og retningslinjer avisproduktion

Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til retningslinjer for levering af annoncemateriale jf. Danske Dagbladets Forening (DDF) og Danske Reklamebureauers Brancheforening (DRRB). Se mere på www.pressenshus.dk Endvidere gælder fastsatte branchestandarder for annoncer og retningslinjer for displayannoncering, jf. PressensFællesindkøb hjemmeside: www.ddpff.dk/teknisk-support Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes og derudover skal materiale være: · Uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format · Det trykbare element -. Indeholde en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres at annoncen placeres korrekt på siden.· Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker

Fejl og reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst annonceindrykningens pris. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se mere om annoncemateriale her.

Såfremt annoncen ikke overholder branchestandarden og Berlingske Media retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på indrykningen i de tilfælde rettelsen resulterer i et dårligt andet resultat i avisen end ønsket.


Produktion af annoncer

Til indrykning i en af Berlingske Medias aviser - Berlingske Media beholder ophavsretten til det producerede materiale. Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug, og ikke til indrykning i andre medier.

Udveksling – Lukket format Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen uden beregning for annoncøren.

Udveksling – Åbent format Berlingske Media udveksler ikke åbne formater så som QuarkXPress, InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai).
Klik her for generelle handelsbetingelser Klik her for ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden Klik her for cookie- og privatlivspilitik

Indstik

Faste annonceplaceringer

Faste annonceplaceringer

Faste annonceplaceringer

Cookie Disclaimer

Berlingske Media A/S anvender cookies på bt.dk, berlingske.dk, business.dk, euroinvestor.dk, euroinvestor.com, valutakurser.dk og aok.dk, for at tilpasse indhold, funktioner og annoncer og analysere trafikken. Vores partnere kan også anvende cookies til brug for målrettet annoncering. Ved at klikke OK giver du samtykke til Berlingske Media og tredjeparters anvendelse af cookies på ovennævnte domæner. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.